به اطلاع میرساند بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری کنگره نسبت به ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاری این رویداد علمی در سالهای آینده ...
به اطلاع میرساند بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری کنگره ملی ژنتیک و بیوتکنولوژی نسبت به ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاری این رویداد علمی در سالهای آینده، از تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که تمایل به همکاری با دبیرخانه کنگره دارند خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل info@gen2017.ir ارسال نمایند.

لازم به توضیح است تمامی گواهی های مربوطه پس از اتمام کنگره ملی ژنتیک و بیوتکنولوژی ارسال خواهند گردید.